Takst

Priser på eierskifte/tilstandsrapport etter ny forskrift gjelder fra 1. Jan 2024, alle priser er inkl. mva.
Prisene forutsetter at oppdragsgiver fremskaffer nødvendig dokumentasjon.

Transportkostander tilkommer om ikke annet avtales på forhånd. 

Enebolig

Enebolig/fritidsbolig opp til 150m² BRA                

 
14 000 kr

Enebolig/fritidsbolig opp til 200m² BRA 

15 000 kr

Enebolig/fritidsbolig 200-300m² BRA  

17 000 kr

Enebolig/fritidsbolig over 300m² BRA 

19 000 kr

Rekkehus

Rekkehus opp til 100m² BRA 


11 000 kr

Rekkehus over 100m² BRA 

13 000 kr

Leiligheter 

Leilighet på inntill 100m² BRA 


9 000 kr

Leilighet 100-200m² BRA 

10 500 kr

Inkludert i eierskifterapport og generell info. 

Tre våtrom pr. enhet, og er det flere blir det tillegg på 1500,- kr pr. stk.

- Nødvendig hulltaking der takstmann vurdere dette som nødvendig.

- Enkel beskrivelse av garasje, bod, uthus o.l. uten tilstandsvurdering. Ved tilstandsvurdering kommer det tillegg på
2 000,- kr pr. stykk.


- Ved verdivurdering på eierskifterapport kommer tillegg på 2 200,- kr.

- Det tas høyde for at kunde innhenter nødvendig dokumentasjon.

 - Har bolig en ekstra boenhet som hybel eller leilighet kommer tillegg på 2 000,- kr. pr. stk.

- Ved oppdatering av rapport faktureres halv pris, forutsett at det er samme eier og det skjer innen 12 måneder fra sist rapport.

 
- Ved avbestilling under 24 timer før eller ikke møter til avtalt befaring vil det bli fakturert 2000,- kr + kjøring og bom/ferge.